Vol 3, No 1 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v3.1

Table of Contents

Articles

Odularu Ayodele
PDF
01-03
Ashish Kumar
PDF
04-17
Abhijit Kashyap, Anoop Aparajit
PDF
18-22
Odularu Temidayo Ayodele
PDF
23-25
Aditya Jain, Shubham Taneja
PDF
26-35
Nikhil Patidar, Sachet Jain
PDF
36-43
Kuhu Bisen
PDF
44-56
SONALI KASHYAP, Sumit Dugar
PDF
57-64
Yatharth Seth, Apoorva Joshi
PDF
65-67
Nikhil Patidar, Sachet Jain
PDF
66-75
Yatharth Seth, Raghav Agarwal
PDF
76-79
Shrey Bhala, Shaoshuai Gao
PDF
80-86
Sai Rajesh Nalamati, Sriram Srujan
PDF
87-98