The Relationship Between Parents' Marital Satisfaction And Psychological Resilience And Parental Attitudes

Seda KALYONCU, Ercümend ERSANLI

Abstract


The aim of the research is to examine the relationship between parents' marital satisfaction, psychological resilience and parental attitudes. The sample of the research is 383 married individuals with children in the age range of 2-6 in Ünye district of Ordu province. As a data collection agents, Personal Information Form to reach the socio-demographic information of the participants, Marriage Satisfaction Scale (MSS) to determine marital satisfaction, Short Psychological Resilience Scale (SPRS) and Parental Attitudes. Parental Attitude Scale (PAS) was also used.

In the analysis of the research, t test, ANOVA (one-way analysis of variance), Spearman rank correlation coefficient analysis were used. As a result of the research; it was concluded that there was no statistically significant difference between males and females in terms of parents' marital satisfaction levels. A significant difference was found between males and females in terms of psychological resilience, and it might be said that men's resilience levels are higher. It has been determined that there is a statistically significant difference between males and females in terms of parental attitudes of parents. Considering the individuals in terms of communication skills, it was concluded that there is a statistically significant difference between males and females. A significant positive relationship was found between marital satisfaction and psychological resilience level. No statistically significant relationship was recordeed between marital satisfaction and parental attitudes.


Keywords


Marriage satisfaction, psychological resilience, parental attitude, communication skills, gender

Full Text:

PDF

References


Çağ, P. ve Yıldırım, İ., (2013). Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 13-23.

Çelik, D. M. & İnanç, P. D. B. Y. (2009). Evlilik ve Doyum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 247-269.

Demir, E. K.,& Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği (ETÖ). Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.

Demirli, C. ve Kendir, M. (2016). Evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin incelenmesi. EducationSciences, 11(3), 96-113.

Doğan, T. (2015). Kısa psikolojik sağlamlık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TheJournal of Happiness&Well-Being, 3(1), 93-102.

Durualp, E.,Kaytez, N. ve Girgin, B. A. (2017). Evlilik doyumu ve maternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi. AnatolianJournal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(2).

Güven, N. (2005). İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar ve Evlilikte Problem Çözme Becerilerinin Evlilik Doyumu İle İlişkisi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Tezer, E. (1994). Evli Eşler Arasındaki Çatışmalar ile Çeşitli Demografik Değişkenlerin Evlilik Doyumuna Etkisi: Kadın Eşin Bir işte Çalıştığı ve Çalışmadığı Eşler Üzerinde Bir Araştırma. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi. 2(3), 209-217.
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v35.2.4921

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Seda KALYONCU, Ercümend ERSANLI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.