Examination Of The Relationship Between The Health Anxiety Levels Of Married Individuals On Their Communication Skills And Marital Adjustment

Ramazan KIĞILCIM, Ercümend ERSANLI

Abstract


The aim of this study is to examine the relationship between the communication skills of married individuals and the health anxiety levels of marital adjustment. The sample of the study consists of 253 married individuals living in Samsun province. In order to access the sociodemographic information of the participants, Personal Information Form, Health Anxiety Inventory (Short Form) adapted to Turkish, Harmony in Marriage Scale adapted by Tutarel-Kışlak and Korkut-Owen and Bugay Communication Skills Scale (Adult Form) developed by Korkut-Owen and Bugay were used as data collection tools. In the analysis of the study, t-test, ANOVA (one-way analysis of variance), Pearson Correlation coefficient analysis, and Regression Analysis methods were used. As a result of the research; it was concluded that there is no statistically significant difference between men and women in terms of marital decency levels of married individuals. It has been concluded that there is a statistically significant difference between men and women when looking at individuals in terms of communication dec. The average score of communication skills of women was found to be higher than that of men. According to the gender variable, there was a statistically significant difference between the averages of women's health anxiety level scores and the averages of men's health anxiety level scores, and it was found that women's health anxiety level was at a high level compared to men Dec

Keywords


Health anxiety, communication skills, marital harmony, gender, age.

Full Text:

PDF

References


Akpınar, B., Kırlıoğlu, M. (2020). Bazı Değişkenler Açısından Evlilik Uyumunun İncelenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumunun Evlilik Uyumuna Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 23(2), 736–746.

Aydemir, Ö., Kırpınar, İ., Satı, T., Uykur, B., Cengisiz, C. (2013). Sağlık Anksiyetesi Ölçeği’nin Türkçe için Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi, 50,325-331 Doi: 10.4274/npa.y6383

Bahadır Y., E., Ayvat, İ., Şıran, B. (2018). Hastanede Yatan Hastalarda Sağlık Anksiyetesi ile Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları Arasındaki İlişki. Fırat Tıp Dergisi, 23 (1), 11-17.

Gürsoy, F. Ç. (2004). Kaygı ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Hoşgör, E. (2013). Evli Çiftlerin Öfke İfade Tarzları ile Evlilik Uyumunun İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Kalkan, M. (2002). Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Evlilerin Evlilik Uyumu Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Karaer, Karapıçak, Ö., Aslan, S., Utku,Ç. (2012). Panik Bozukluğu, Somatizasyon Bozukluğu ve Hipokondriaziste Sağlık Kaygısı. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 1(1), 43-51.

Koç, B., Terzi, Y., Gül, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Kişilerarası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 369-390.

Korkut Owen, F., Demirbaş, Çelik, N. (2018). Yetişkinlerin Cinsiyetlerine, Yaşlarına ve Kişilik Özelliklerine göre İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(4), 2305. DOI:10.14687/jhs.v15i4.5394

Köyceğiz, M., Özbey, S. (2019). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Ebeveynlerin İletişim Becerileri ile Çocuklarının Sosyal Becerileri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 39(3), 1707-1734.

Özmen-Süataç, A. (2010). Evlilik Uyumunun Kişilerarası Tarz ve Öfke Açısından Araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Tepeköylü, Ö., Soytürk, M., Çamlıyer, H. (2009). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), 115-124.

Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). Evlilikte Uyum Ölçeğinin (EUÖ) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. 3P Psikoloji, Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 7(1), 50-57.

Tutarel-Kışlak, Ş., Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Aile ve Toplum Dergisi, 2(5), 35-42

Tutarel-Kışlak, Ş (2015). Cinsiyet, Evlilik Uyumu, Depresyon ile Nedensel ve Sorumluluk Yüklemeleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v35.2.4920

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Ramazan KIĞILCIM, Ercümend ERSANLI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.