Examination Of The Effect Of Psychological Well-Being Levels Of Single Adults On Marital Expectations

Süleyman BAŞ, Ercümend ERSANLI

Abstract


The definition of being healthy is based on the individual's physical and mental well-being. The institution of marriage is a phenomenon in which two individuals unite their lives and increase their social actions. Individuals are expected to think healthily in their decision-making processes about the institution of marriage, which contributes to their individual and social development by making radical changes in their lives. Therefore, it is thought that the expectation of marriage should have a relationship with the level of psychological well-being.

The research was conducted to investigate the relationship between the psychological well-being levels of single adults and their marital expectations. In this context, a total of 468 people, 259 women, and 209 men, participated in the study. The sociodemographic Information Form, Psychological Well-Being Scale, and Marital expectation Scale, prepared by the researcher, were used to collect data.

SPSS 21 and AMOS 24 programs were used for data analysis in the research. Demographic data were tabulated by transferring frequency distribution. In order to test the research hypotheses, correlation analysis, t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) were performed over the SPSS program.

According to the research findings, it was found that there is a positive and significant relationship between the psychological well-being levels of single adults and their marital expectations. Therefore, the higher the psychological well-being of the participants, the higher their marital expectations. However, it was found that both the psychological well-being and marital expectations of the participants did not differ significantly according to gender. As it is seen that there is a positive and significant difference between the psychological well-being of individuals and their marital expectations, it is thought that training should be given and awareness studies should be done so that marital expectations and psychological well-being do not affect each other negatively.


Keywords


Psychological well-being, marriage, marital expectation, single adults, gender.

Full Text:

PDF

References


Akman, (1992). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin meslek, evlilik ve geleceğe yönelik beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7, 125-149.

Çizmecioğlu, (2020). Evlilik olgunluğu ile evlilik beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

Demir, R., Tanhan, A., Çiçek, İ., Yerlikaya, İ., Kurt, S. Ç., & Ünverdi, B. (2021). Yaşam kalitesinin yordayıcıları olarak psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 192-206.

Güler, K. (2021). Evli olmayan bireylerin evlilik kaygısı ile evliliğe yükledikleri anlam ve evlilik beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Keleş, H. N. (2017). Anlamlı iş ile psikolojik iyi oluş ilişkisi. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 154-167.

Öz Soysal, F. S., Uz Baş A., Aysan, F. (2016). Evlilik beklentisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1), 119-128.

Polatçı, S. (2011). Psikolojik sermayenin performans üzerindeki etkisinde iş aile yayılımı ve psikolojik iyi oluşun rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Telef, B. (2013). Psikolojik iyi Oluş Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v36.1.4922

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Süleyman BAŞ, Ercümend ERSANLI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.