The Relationship Between The Social Media Addictions Of Married Individuals And Their Tendency Towards Marital Adjustment And Cheating

Emine SEVİLMİŞ, Ercümend ERSANLI

Abstract


This research aims to examine the relationship between the social media addictions of married individuals and their tendency towards marital adjustment and cheating. The sample of the study consists of 207 married individuals living in Samsun. Personal Information Form, Social Media Addiction Scale, Attitude towards Cheating Scale, and Marriage Adjustment Scale were used as data collection tools to reach the participants' sociodemographic information.

As a result of the research; it has been understood that there is a very weak positive and statistically significant linear relationship between the mean score of the Social Media Addiction Scale and the mean score of the Attitude Towards Cheating Scale. It has been understood that there is a weak, negative, and statistically significant linear relationship between the mean score of the Social Media Addiction Scale and the mean score of the Marriage Adjustment Scale. Additionally, analyzes were made according to other variables of the study, and suggestions were made.


Keywords


Social Media Addiction, Marital Adjustment, Attitude Towards Cheating, Educational Level, Gender.

Full Text:

PDF

References


Bayram-Saptır, A. (2020). Sosyal medya bağımlılığı ve kendini sansürleme: bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29.baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Dijilopedi.com (2021). 2020 dünya internet, sosyal medya ve mobil kullanım istatistikleri. Erişim adresi: https://dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/

Duman, Ö.D. (2021). Sosyal medya bağımlılığının Erzurum ili üzerindeki yansıması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(1), 344-362.

Erberk, E., Beştepe, E., Akar, H., Eradamlar, N., Alpkan, R. L. (2005). Evlilik uyumu. Düşünen Adam, 18(1), 39-47.

Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı-bir alan çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 152-176.

İliş, A.; Gülbahçe, A. (2019). Sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki yordayıcı ilişkinin incelenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 78, 45-60.

Önder, S. (2019). Romantik kıskançlık, aldatmaya yönelik niyet ve mutluluk (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa.

Özbucak-Tıraşoğlu, S. E.; İpek, M. (2019). Evli bireylerde evlilik uyumu ve benlik algısı arasındaki ilişki. Aydın Sağlık Dergisi, 1, 69-92.

Şahin, C.; Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği- yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 523-53.

Şentürk-Dızman, Z. (2019). Sosyal medyanın boşanmaya etkileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(4), 548-555.

Toplu, Ezgi & Cuğ, Fevziye & Tezer, Esin. (2014). Aldatmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5. 184-194.

Tutarel-Kışlak, Ş. (1999). Evlilikte uyum ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. 3P Dergisi, 7(1), 50-57.

TÜİK. (2020). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679

Yalçın, H. (2014). Evlilik uyumu ile sosyodemografik özellikler arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 250-261.
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v35.2.4919

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Emine SEVİLMİŞ, Ercümend ERSANLI

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.